Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcejX
Nasze usługi
Nasi klienci
Nasi partnerzy
Masz pytania?
Augustyn Consulting
Tel. kom. + 48 608 365 096
anna.augustyn@augustynconsulting.pl
Nasze usługi
Nasi klienci
Nasi partnerzy
Masz pytania?
Augustyn Consulting
Tel.: + 48 22 885 22 19
Tel. kom. + 48 608 365 096
anna.augustyn@augustynconsulting.pl
Business Coaching / Mentoring

Coaching jest procesem, poprzez który Klient podwyższa tempo i skuteczność w osiąganiu swoich celów i zamierzeń. Coach, poprzez stawianie odkrywających i poszerzających perspektywę pytań wspiera Klienta w uruchomieniu i wykorzystaniu wszystkich posiadanych zasobów takich jak: wiedza, umiejętności, motywacja i doświadczenie. Coach katalizuje zmianę, którą zamierza przeprowadzić Klient, wspierając Go w podejmowaniu decyzji, wyzwań i znajdowaniu niestandardowych rozwiązań.

 

Coaching opiera się na założeniu, że klient posiada wszystkie niezbędne zasoby aby osiągnąć swoje cele. Dlatego jest niezbędny jako element rozwoju każdego pracownika, usprawniający zastosowanie zdobytej podczas szkoleń wiedzy w codziennej praktyce menedżerskiej.

 

Kieruję Coaching do:


A. Liderów organizacji najwyższego szczebla, wspierając ich w przygotowaniu:

 

 • prezentacji wizji i strategii – przygotowanie expose, sesje warsztatowe, których celem jest wspólne wypracowanie strategii i planu działania.
 • strategii i planu działania w przypadku objęcia stanowiska typu Dyrektor Generalny w organizacji, tzw, Onboarding Process
 • komunikacji zmiany w organizacji – korzyści, przewidywane obiekcje i sprzeciwy, bariery i sposoby ich pokonywania
 • spotkań z przełożonymi ze szczebla regionalnego – komunikowanie pojawiających się barier w realizacji strategii uzgodnionej z przedstawicielami Headquarters i propozycji sposobów ich pokonywania tak, aby osiągnąć założone cele biznesowe

 

B. Liderów z poziomu zarządzania N-1, czyli dyrektorów lub/i kierowników działów, którzy:

 

 • napotykają trudności w podejmowaniu decyzji, a ich podwładni uważają, że szybsze decyzje przełożonego pozwolą skuteczniej reagować na potrzeby klienta lub działania konkurencji
 • z trudnością komunikują trudne decyzje członkom zespołu
 • przedkładają potrzebę akceptacji przez zespół, który prowadzą, lub/i partnerów biznesowych nad potrzebę realizacji celów
 • potrzebują podniesienia poziomu przywództwa w czasie prowadzonych spotkań grupowych, szczególnie w zakrsie przekształcania krytyki i oporu w stosunku do proponowanych zmian w konstruktywny udział pracowników we wdrażaniu zmiany

 

C: Nowo mianowanych liderów z poziomu liniowych kierowników sprzedaży, pracujących mniej niż 12 miesięcy, którzy:

 

 • nie odbyli jeszcze szkoleń z podstaw budowania zespołu i przywództwa w grupie – dla nich oferuję coaching połączony z elementami szkolenia indywidualnego
 • odbyli podstawowe szkolenie z zakresu zarządzania zespołem i chcieliby zwiększyć skuteczność zastosowania tej wiedzy w działaniu, tak, aby nowe zachowania liderskie uległy utrwaleniu i były stosowane w sposób automatyczny
 • zamiast delegować uprawnienia i decyzje „wyręczają” swoich podwładnych, ograniczając w ten sposób swój czas i potencjał intelektualny na działania strategiczne i monitoring postępów, powodując jednocześnie spadek motywacji zespołu i poziom odpowiedzialności za własne działania. Szczególnie proces ten skuteczny jest u liniowych kierowników sprzedaży z tzw. „syndromem super repa”

 

Korzyści wynikające z Coachingu:


 • Jest dziś najszybszym sposobem przezwyciężania problemów związanych z osiąganiem zamierzonych wyników.
 • Jest precyzyjnym sposobem na kontynuację i wzmocnienie efektów szkoleń w organizacji. Sparring pozwala wdrażać pożądane zmiany i umiejętności w praktyce.
 • Pomaga wprowadzać zmianę w organizacji poprzez osoby strategicznie ważne na różnych poziomach zarządzania.
 • Zwiększa efektywność pracy zespołowej, pozwala na podział ról w zespole zgodny z posiadanymi zasobami jego członków.

 

W jaki sposób pracuję z Klientem?


Proponuję 4 etapy coachingu:

 

1. Audyt wybranych kompetencji Klienta, w celu ustalenia najwyższych priorytetów pracy. Stosuje następujące źródła informacji:

 

 • Ocena 360 stopni
 • Wywiad z Klientem
 • Wywiad z Przełożonym Klienta
 • Inne dostępne źródła (np. dokumentacje Oceny Okresowej)

 

2. Zawarcie Kontraktu Klient-Coach.


Ważną rolę na tym etapie stanowi wspólne uzgodnienie celów coachingu pomiędzy Klientem, Coachem a Przełożonym Klienta.

 

 • Ustalenie celów (i zadań), które mają być osiągnięte w czasie coachingu
 • Ustalenie planu sesji i sposobów ich odpływania i przekładania
 • Ustalenie sposobów pomiaru osiągania celów

 

3. Plan działania

 

4. Sesje


Z reguły proces coachingu trwa od 6-ciu do 12-tu miesięcy. Sesje odbywają się co 2 tygodnie, tak, aby zostawić Klientowi czas i przestrzeń na wdrożenie ustalonych z Coachem na sesji kwestii w praktyce.

 

5. Podsumowanie i Ocena Osiągnięć


Pomiaru osiągnięć dokonujemy wspólnie z Klientem i Jego Przełożonym podczas 2 spotkań: w środku procesu i po jego zakończeniu.

 

W zależności od wspólnie ustalonych celów, przyjmuję różnorodne formy pracy z Klientem.

 

 • Spotkania indywidualne (w przypadku trudnej dostępności Klienta, np. podróż, istnieje możliwość, na życzenia Klienta przeprowadzenie telekonferencji lub videokonferencji
 • Tzw. Training-on-Job, czyli towarzyszenie Coacha Klientowi podczas codziennej pracy w typowych dla Niego sytuacjach:
  • Spotkanie Zespołu
  • Spotkanie organizacji, działu itp.
  • Wspólna praca nad komunikacja organizacyjną z podwładnymi Klienta – mailing, bezpośrednia komunikacja, praca w terenie (tylko w zdefiniowanej przez Klienta dziedzinie i z zachowaniem poufności)

 

Nasze usługi
Nasi klienci
Nasi partnerzy
Masz pytania?
Augustyn Consulting
Tel.: + 48 22 885 22 19
Tel. kom. + 48 608 365 096
anna.augustyn@augustynconsulting.pl
Copyright 2015 @ augustynconsulting.pl
strony internetowe kraków